Pāriet uz galveno saturu

Privātuma politika

Mēs esam apņēmušies aizsargāt savu klientu un lietotāju privātumu. Attiecīgi esam sagatavojuši šos privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu datu vākšanu, izmantošanu, publicēšanu, pārsūtīšanu un uzglabāšanu. Mūsu darbības internetā ir saskaņā ar visām attiecīgajām darbībām un attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un Igaunijas Republikas likumiem.

Personas datu, intelektuālā īpašuma un tehniskās informācijas aizsardzība

Šīs privātuma politikas noteikumi attiecas uz Taali Homes vietni (www.taalihomes.ee) un salonu (ieskaitot piegādes punktu). Taali Homes vāc un apstrādā tikai tos personas datus, kas nepieciešami klienta apkalpošanai salonā un tiešsaistes pasūtīšanas vidē un lojalitātes programmas darbībai.

Taali Homes pārsūta klientiem tiešā mārketinga, kampaņu un atlaižu piedāvājumus tikai tad, ja klients ir devis savu piekrišanu un to var uzrādīt reproducējamā formā. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt minēto piekrišanu. Ar datu palīdzību varam informēt klientus par Taali Homes jaunumiem, akcijām un pasākumiem. Klients, kurš nevēlas būt mūsu biļetenu sarakstā, var jebkurā laikā sevi no tā izņemt. Mēs arī izmantojam savāktos personas datus, lai piegādātu preces un izpildītu savas saistības pret klientu.

Personas dati ir dati, ko Taali Homes vāc, lai sniegtu pakalpojumu, identificētu personu, sazinātos ar personu, lai sniegtu pakalpojumu vai risinātu jautājumus. Taali Homes neapstrādā sensitīvus personas datus, kas definēti EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula jeb GDPR vai ES Regula 2016/679).

Taali Homes kā personas datu pārzinis apņemas aizsargāt klientu un lietotāju personas datus un viņu privātumu. Taali Homes aktivitātes internetā ir saskaņā ar visām attiecīgajām darbībām un attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un Igaunijas Republikas likumiem, tostarp EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679.

Taali Homes veic visus piesardzības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus), lai aizsargātu savāktos personas datus. Tikai pilnvarotām personām ir piekļuve datu izmaiņām un apstrādei. Datu bāzes lietotāji ir izgājuši nepieciešamo apmācību datu bāzes lietošanai.

Drošība

Tālāk ir aprakstīti Taali Homes privātuma politikas principi attiecībā uz personas datu vākšanu, apstrādi, izmantošanu, publicēšanu, pārsūtīšanu, grozīšanu, aizmirstību un dzēšanu.

Personas dati, kas iegūti, veicot pasūtījumus un pirkumus, kas veikti salonā Taali Homes, tīmekļa vietnē un tiešsaistes pakalpojumu vidē, tiek apstrādāti kā konfidenciāla informācija. Šifrēts datu komunikācijas kanāls ar bankām nodrošina pircēja personas datu un bankas rekvizītu drošību.

Norādītie principi neattiecas uz juridisko personu un citu uzņēmumu/iestāžu datu apstrādi un neietver personas datu apstrādi vietnēs/pakalpojumu vidēs, uz kurām ir atsauces mūsu vietnēs/pakalpojumu vidēs (ārējās saites). Uzņēmumu pārstāvošā persona (kā pakalpojuma klients) nav fiziska persona, jo tā ir juridiskas personas pilnvarots pārstāvis, kuras personas datu apstrādi neregulē EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679. . Visiem Taali Homes apkalpojošajiem darbiniekiem, kas nonāk saskarē ar personas datiem, ir uzdots ievērot EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679 un savā darbā izmantot drošības pasākumus, kas attiecas uz Taali Homes klientu apkalpošanu.

Datu vākšana

Taali Homes apstrādā šādus personas datus: a) Personas kods b) Vārds c) Adrese d) Tālruņa numurs e) e-pasta adrese f) informācija par klienta veiktajiem pirkumiem un ar klientu noslēgtajiem līgumiem.

Attiecībā uz fiziskām personām apkopotie dati, ja nepieciešams, ir personas kods unikalitātes identificēšanai, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilais tālrunis, pilsēta un atrašanās valsts saziņai. Lai apstrādātu juridisko personu datus, mēs apkopojam reģistra numuru, PVN maksātāja numuru, nosaukumu, valsti, adresi, e-pasta adreses saziņai un rēķinu nosūtīšanai, uzņēmumu pārstāvošo kontaktpersonu vārdus un to e-pasta adreses un kontaktpersonas. tālruņu numuri.

Apmeklējot Taali Homes vietni, par apmeklētāju tiek apkopoti nepersonalizēti tehniskie dati. Pakalpojumu vidēs (tiešsaistes pasūtīšanas vidē un salonā) tiek vākti arī personas dati pakalpojumu sniegšanai un personu identifikācijai. Taali Homes tiek vākti dati reģistrētu pirkšanas/pārdošanas darījumu laikā un no personām, kas piedalās lojalitātes programmā, lai noteiktu atlaides cenu un identificētu klientu (pārdošanas sistēmā). Tāpat tiek vākti dati par vietnes apmeklētāju skaitu, lai uzlabotu un padarītu vidi apmeklētājiem ērtāku. Taali Homes e-veikala pasūtīšanas vidē var tikt vākti personas dati par personu interesējošām tēmām (tostarp iepirkumu groza saturu, vēlmēm, attieksmi, uzvedību utt.), lai uzlabotu sagaidāmās informācijas pārraidi un tādējādi uzlabotu klientu pieredzi, patērējot pakalpojumus un veicot tiešo mārketingu.

Vietnē apkopotie tehniskie dati ir ierobežoti līdz izmantotā datora vai datortīkla interneta adresei (IP adresei), datora tīmekļa pārlūkprogrammas un operētājsistēmas programmatūras versijai un apmeklējuma laikam (laiks, datums, gads). IP adreses nav saistītas ar personu identificējošu informāciju, izņemot pakalpojumu vidēs, kur tas ir papildu drošības pasākums.

Savākto datu glabāšana, pārsūtīšana un personiskās tiesības

Vietnē apkopotie nepersonalizētie tehniskie dati tiks glabāti neierobežotu laiku. Personas dati, kas saistīti ar personalizētiem pieprasījumiem un/vai darījumiem, tiks glabāti līdz 7 gadiem no pēdējās mijiedarbības ar pakalpojuma sniedzēju grāmatvedības likumā noteiktā darījumu apliecināšanas pienākuma dēļ. Mijiedarbība ietver atbildi uz tiešo mārketingu, skatot vai noklikšķinot uz saites.

Taali Homes apstrādātos personas datus bez personas piekrišanas var nodot tikai iestādei vai personai, kurai ir tiešas likumīgas tiesības to darīt (piemēram, tiesa vai pirmstiesas procedūra) un pamatota nepieciešamība. Turklāt Taali Homes var izpaust informāciju par atsevišķiem lietotājiem trešajai pusei, kas sniedz pakalpojumus Taali Homes e-veikalam un kam ir līgumsaistības saglabāt kopīgotās informācijas konfidencialitāti. Trešā puse ir, piemēram, mūsu partneris, kura uzdevumi ir e-veikalā nopērkamo preču transportēšana.

Personas dati, ko klienti apstrādā Taali Homes pirkumu ietvaros, tiek uzskatīti par konfidenciāliem, un tiesības apstrādāt, izpaust vai pārsūtīt šos datus ir tikai un vienīgi datu īpašnieka (klienta) atbildībai.

Privātpersonai ir tiesības iepazīties ar par viņu savāktajiem datiem, pieprasīt nepareizu datu labošanu, pieprasīt savu personas datu apstrādes izbeigšanu un izmantot citas tiesības, kas izriet no Fizisko personu datu aizsardzības likuma. Apkopotos personas datus var apskatīt, mainīt un papildināt mūsu mājaslapā sadaļā "Mans konts".

Pēc noklusējuma personas dati netiks izpausti, izņemot gadījumus, kad ir saņemts attiecīgs apstiprinājums. Visām personām ir tiesības piekļūt saviem personas datiem pakalpojumu vidē. Ja ir iespējams labojums, atkarībā no pakalpojuma vides, to var izdarīt nekavējoties. Ja personas datus nav iespējams mainīt vai tiem nevar piekļūt, iesniedziet pieprasījumu iegūt vai labot datus tādā veidā, kas ļauj identificēt personu. Ja iespējams, dati tiks izsniegti vai laboti 7 darba dienu laikā. Ja vēlaties atteikties no tiešā mārketinga piedāvājumiem par visām vai dažām tēmām, varat to izdarīt nekavējoties, izmantojot saiti katras nosūtītās mārketinga vēstules kājenē. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties. Ja personas datu apstrādei, izpaušanai vai piekļuves nodrošināšanai (vairs) nav tiesiska pamata, var pieprasīt datu izmantošanas vai dzēšanas, datu izpaušanas pārtraukšanu vai piekļuves datiem pārtraukšanu. Šim nolūkam iesniegums jāiesniedz tādā veidā, kas ļauj identificēt personu. Lūgums netiks apmierināts, ja: - tas var kaitēt citas personas tiesībām un brīvībām, - tas var kavēt pakalpojuma sniegšanu vai pakalpojuma nesniegšanu, - tas var kavēt tiesībaizsardzības iestāžu darbu, - nav tehniski nepieciešams un/vai iespējams. – pieteikuma iesniedzēja personai nav juridiskas saistības ar datiem. - pieteikuma iesniedzēja identitāti nevar identificēt.

Piemēram: – Jūs nevarat izdzēst e-pasta adresi, ja vairs nevēlaties saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus. Lai izpildītu prasību, ir jābūt tikai e-pasta adresei, ar kuru salīdzināt, lai netiktu nosūtīta vēstule. – Nav iespējams dzēst visus datus no pārdošanas programmas (CRM), ja vien nav ieteicams sazināties. Lai izpildītu prasību, joprojām ir jābūt pietiekami daudz datu, ar kuriem salīdzināt - lai netiktu kontaktēts.

Privātuma politikas noteikumi un izmaiņas

Izmantojot Taali Homes vietni, klients apstiprina, ka piekrīt šai privātuma politikai. Taali Homes patur tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt privātuma politikas noteikumus, par to informējot visas saistītās puses. Taali Homes nodrošina, ka neatkarīgi no izmaiņām vienmēr tiek garantēta klientu personas datu tiesiskā aizsardzība. Uzsākot mūsu tīmekļa vietnes lietošanu, mēs pieņemam, ka esat iepazinies ar šiem principiem un piekrītat tiem.

Papildu jautājumus par personas datu apstrādi un citus ar personas datu apstrādi saistītus pieprasījumus vai paziņojumus lūdzam iesniegt uz adresi info ät taalihomes punkt ee. Ja klients konstatē, ka personas datu apstrādes laikā ir pārkāptas viņa tiesības, viņam ir tiesības vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā ar lūgumu pārtraukt pārkāpumu.

Intelektuālais īpašums

Taali Homes tīmekļa vietnes saturs (tostarp, bet ne tikai visi attēli un teksts) pieder Taali Homes vai citām organizācijām, un to aizsargā likumi, kas regulē intelektuālā īpašuma aizsardzību, ja vien nav norādīts citādi. Taali Homes tīmekļa vietnes satura izplatīšana vai izmantošana komerciālos nolūkos pilnībā vai daļēji ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas Taali Homes piekrišanas. Taali Homes tīmekļa vietnē ir arī atsauces un saites uz trešo pušu vietnēm, kuru saturs nepieder Taali Homes. Taali Homes nav atbildīgs par šādu vietņu saturu vai jebkādām to izmantošanas sekām.