Mine põhisisu juurde

Tingimused ja reeglid

Check in/Check out

Sisse registreerimine alates 15:00 ning välja registreerimine kuni 12:00. Kui soovite varem saabuda või hiljem lahkuda, siis küsige ja võimalusel täidame erisoovid.

Broneeringu tühistamine/muutmine

Tühistades broneering vähemalt 14 päeva enne saabumist, saate broneeringut muuta ja valida uue sobivama kuupäeva või küsida raha täies mahus tagasi. Kui uuel kuupäeval on kõrgem hind, siis tuleb rahaline vahe tasuda. Kui uuel kuupäeval on madalam hind, siis muudatusi ei kohaldata.

Kui broneering tühistada vähem kui 14 päeva enne saabumist saate 50% summast kasutada 1 aasta jooksul kasutada uue broneeringu ettemaksuna. Kuna haigused ja muud ettearvamatud olukorrad ei hüüa tulles, siis proovime alati vastu tulla ja leida sobiva lahenduse.

Broneering

Et oma broneering kinnitada, on vaja tasuda broneeringu summa 24h jooksul meie arveldusarve numbrile, mille saad e-mailile. Kui teed broneeringu samaks päevaks, siis on vaja tasuda summa koheselt enne check-in kellaaega ja ka helistada ette, et tegid broneeringu tänaseks, sest siis saame kiiremini reageerida viimase hetke tulemisele.

Kodukord ja hea tava

 • Maja võtmete juhised saadetakse eelnevalt e-mailile.
 • Pargi oma sõiduk ainult selleks ettenähtud alale.
 • Puhkemajas ja territooriumil on lubatud viibida vaid registreeritud külalistel.
 • Klient saab enda kasutusse puhta maja ning ootame kliendilt heaperemehelikku vara ja puhtuse hoidmist.
 • Majutusest lahkudes on heaks tavaks panna kõik nõud nõudepesumasinasse ning masin tööle.
 • Majas sees ära suitseta ega käi välisjalanõudega.
 • Vii enda tekitatud prügi territooriumil asuvasse prügikasti.
 • Broneeringu tegija vastutab maja ja esemete korrashoiu eest tema valitud rendiperioodi vältel.

Kümblustünn

 • Tünni ahju tohib tule alla panna alles siis, kui tünn on vähemalt kolmveerand vett täis.
 • Vee saab lisada tünni voolikust, mis asub maja küljes. Kõige mugavam on kütta kuni 40kraadini.
 • Kütmise ajal hoida peal tünnikaant. Ka ööseks panna kaas peale.
 • Peale kümblemist jätke vesi tünni sisse ja majahaldjas tühjendab ja peseb ise tünni pärast välja registreerimist.

Talvel miinuskraadidega tuleb voolik peale tünni täitmist viia tagasi duširuumi, et vältida vooliku jäätumist.

Puhkemajas on KEELATUD

 • Kanda külm- ja tulirelvi jt teistele ja endale ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid.
 • Suitsetamine, v.a selleks spetsiaalselt ette nähtud kohtades, suitsukonide mahaloopimine. Trahv 100€
 • Ilutulestiku ja muude pürotehniliste vahendite kasutamine.
 • Siseruumides on keelatud teha vesipiipu ja e-sigaretti.
 • Prügi maha viskamine.
 • Hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine (trahv vastavalt tekitatud kahjule).
 • Hoone sisustuse ja muu inventari (sh kööginõude) väljaviimine majast.
 • Küdeva kamina järelvalveta jätmine.
 • Ihuvajaduste rahuldamine (sh oksendamine) selleks mitte ettenähtud kohas. Antud punkti eiramise korral trahv 70 eurot.
 • Igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Selle vältimiseks on Puhkekeskuse personalil õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda ja/või Puhkekeskusest ning selle territoorumilt välja saata.

Tuleohutus

Tulekahju korral taga enda ja oma lähedaste ohutus ja kui põlengut ei ole võimalik iseseisvalt kustutada, helista 112. Samuti informeeri koheselt ka majutajat tel: +372 5819 3883

 • Põlevaid küünlaid ja viirukit hoia ainult selleks ettenähtud alusel. Jälgi, et lähedal ei oleks kergesti süttivaid esemeid. Ära kunagi jäta süüdatud küünlaid ja viirukit ilma järelevalveta.
 • Suitseta ainult väljas ja kasuta alati tuhatoosi!
 • Ära eemalda grilli mittesüttivalt aluselt ega jäta seda süüdatult järelevalveta!
 • Veendu, et sauna kerisel ega selle vahetus läheduses ei ole sinna mittekuuluvaid esemeid. Puuküttega kerisel hoia kolde uks alati suletuna ja ära küta sauna üle!
 • Lõkketegemine on lubatud ainult selleks ettevalmistatud kohas. Ära tee lahtist tuld, kui ilm on tuuline ja/või kehtib üldine piirang tuletegemisele!
 • Tulekustutusvahendid asuvad kollete läheduses.

Säästame planeeti!

 • Kasuta vett ainult nii palju, kui sul vaja on.
 • Maja kütmisel ja jahutamisel hoia uksed-aknad suletuna. Lülita välja ebavajalikud elektriseadmed ja valgustus
 • Hoia ja säilita territooriumil kasvavaid taimi. Ära murra oksi, tallu taimedel ega kahjusta neid muul moel!
 • Sorteeri prügi vastavalt prügisorteril näidatud juhistele. Nii saame mõjutada prügi ringlust ja äravedu on oluliselt soodsam.
 • Hoidu lärmist ja mürast, mis võiks segada naabreid ja ümbritsevat loodust.

Kui soovite kaasa võtta hästi käituva lemmiklooma, palume see majutajaga eelnevalt kokku leppida.

Kui on lisaküsimusi seoses reeglitega ja kui miski vajab täpsustamist, võtke meiega julgelt ühendust numbril +372 5819 3883.